Verksamhetsnära ledarskap ger Emmaboda kommun landets bästa och billigaste äldreomsorg

Verksamhetsnära ledarskap med färre medarbetare att leda och fokusering på ett salutogent synsätt har gjort att Emmaboda kommun har lyckats med en omöjlig ekvation: bäst äldreomsorg i Sverige och dessutom billigast.

Både Dagens Samhälle och Dagens Nyheter har nyligen uppmärksammat Emmaboda kommuns äldreomsorg. I en forskningsrapport som gjorts i uppdrag från fackförbundet Vision undersöks antalet medarbetare per chef i olika branscher. I Emmaboda har de tio enhetscheferna högst 35 medarbetare var. Snittet i landet ligger runt 60-70. Verksamhetsnära ledarskap ger mindre sjukskrivningar, mer tid till medarbetarna och större möjlighet till utveckling av organisationen.

- All verksamhet som har hög kvalité har också låga kostnader. Man jobbar med rätt saker och på rätt sätt. Vi har också lägst kostnad därför att våra pensionärer håller sig friska längre än i andra kommuner. Och det är de sociala aktiviteterna och gemenskapen som är nyckeln till att man håller sig frisk. Insatserna blir inte lika stort och det blir lägre kostnader i äldreomsorgen, säger Thomas Svensson, socialchef Emmaboda kommun.

- Sedan 1990-talet arbetar kommunen efter den så kallade Emmabodamodellen. Den innebär att man utgår från att se varje individ och dennes förutsättningar. Hur ser den sociala situationen ut? Vilka resurser har den enskilde? Hur kan vi förstärka och/eller komplettera dem? Vi arbetar för att stimulera till självständighet och meningsfullhet. Ambitionen är att arbetssättet ska genomsyra varje del av omsorgen från politiska beslut till omsorgsassistententens vardagliga arbete i verksamheten.

För mer information kontakta:

Thomas Svensson, socialchef i Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 94 29, e-post: thomas.svensson@emmaboda.se

Dela sidan på sociala medier