Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor

Under mars månad skickar Folkhälsomyndigheten ut årets folkhälsoenkät. Enkäten går till totalt 8000 personer i Kalmar Län. I Emmaboda kommun har totalt 577 personer blivit utvalda att delta. 

Hälsan ser olika ut i olika delar av landet och förändras också över tid. Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Vilka sjukdomar är vanligare i storstäder än på landsbygden? Ökar eller minskar olika hälsoproblem? Hur ser hälsan ut i olika samhällsgrupper? Att få svar på frågorna är viktigt för en förbättrad hälsa för de som bor i kommunen. De kan visa på insatser som stärker individens hälsa, ger goda förutsättningar för barn och unga i skolan och hur man själv ska kunna påverka hur man mår. 

Till dig som har blivit utvald att svara på enkäten: din medverkan är betydelsefull. Ditt svar bidrar till att vi kan beskriva hälsosituationen där du bor, och dina svar kan inte ersättas med någon annans.

Dela sidan på sociala medier