Upphävning av skärpt eldningsförbud

Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås upphäver det skärpta eldningsförbudet från och med idag den 30 juli kl. 15.00 och beslutar om att återgå till det generella eldningsförbudet för Emmaboda och Torsås kommun

Det kommer alltså att vara tillåtet att använda grillar och stormkök dylikt utomhus – dock endast under förutsättning att det sker på ett säkert sätt.

Eldning utomhus (exempelvis eldning av löv, grenar, ris, gräs) är fortfarande förbjudet.

Lättnaden av det ”skärpa eldningsförbudet” innebär inte att det är riskfritt att grilla utomhus, tänk på att:

  • Grillning alltid sker på egen risk och den som grillar har ett strikt ansvar, även om grillning inte är förbjuden. Stor försiktighet måste iakttas.
  • Engångsgrillar innebär högre risker för brand än vanliga grillar. Ska engångsgrillar användas måste extra stor försiktighet iakttas.

Vid grillning rekommenderas att:

  • Grilla på obrännbart underlagHåll ordentligt avstånd till brännbart material
  • Håll ordentligt avstånd mellan grillen och marken
  • Ha släckutrustning tillgänglig
  • Ha grillen under uppsikt hela tiden till den är helt släkt

Beslutet är fattat av Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås (RFET)

Hans Erlandsson
Räddningschef

Dela sidan på sociala medier