Beslut om återinfört skärpt eldningsförbud

Från och med 2018-08-03 kl. 18.00 råder skärpt eldningsförbud

Räddningstjänsten följer regelbundet brandriskvärden och väderprognoser från SMHI och använder detta som underlag vid bedömning. För att under veckan ha sett bättre ut har brandriskvärdena nu förändrats drastiskt till det sämre. Under dagen har MSB även utfärdat nedanstående myndighetsmeddelande:

”Under helgen kommer brandrisken i södra och mellersta Sverige att öka till några av de högsta värdena som någonsin uppmätts. Prognoserna visar även på mycket starka vindar. Kombinationen innebär stor fara för liv och hälsa, då södra och mellersta Sverige är tätbefolkat.

Allmänheten uppmanas att följa rådande eldningsförbud där man befinner sig och göra sitt yttersta för att inte nya bränder ska uppstå.

Tänk på att om du orsakar en brand kan du hållas ansvarig. En liten gnista kan skapa en stor brand som snabbt kan få stora konsekvenser.”

Med anledning av detta har räddningstjänsten gjort bedömningen att grillning innebär så stora risker för människors liv och hälsa att ett förbud åter är motiverat och fattar därför följande beslut:

 • Från och med 2018-08-03 kl. 18.00 råder skärpt eldningsförbud inom i Hultsfred, Oskarshamn, Mönsterås, Högsby, Nybro, Emmaboda, Torsås, Kalmar, Borgholm och Mörbylångas kommuner, vilket innebär följande:
  • Det är förbjudet att använda alla former av grillar utomhus, med undantag för
   • egen trädgård
   • restauranger inom eget verksamhetsområde
   • offentliga tillfälliga evenemang efter besiktning på plats av räddningstjänsten

Räddningstjänsten uppmanar även allmänheten att göra sitt yttersta för att inte nya bränder ska uppstå. Detta innefattar bland annat att inte slänga fimpar i naturen.

Detta beslut är fattat med stöd av 2 kap. 7 § Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Förtydligande

Under dagen har det förekommit information i media om att Länsstyrelsen skulle införa totalt eldningsförbud. Senare har detta dementerats. Därför har räddningstjänsten istället valt att införa förbudet.

Ytterligare information

För ytterligare information, kontakta

Trygghets- och Larmcentralen på telefon 0480-45 95 95.

Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås
Tfn: 0471-24 98 80
E-post: raddning@rfet.se

Uppmaning till skogs- och lantbruk

Under helgens extrema förutsättningar uppmanas även till stor försiktighet inom skogs- och lantbruk.

Dela sidan på sociala medier