Vuxenenheten inom Individ- och Familjeomsorg startar kurs om anhörigstöd

Den 18 oktober hålls det informationsmöte på Loket i Emmaboda för en kurs om anhörigstöd. Kursen vänder sig till anhöriga till någon som har problem med missbruk av alkohol, narkotika, medicin och spelande om pengar.

Emmaboda kommun använder i kursen en metod som heter CRAFT vilket står för Community Reinforcement Approach and Family Training. Huvudmålen för CRAFT är att förbättra den anhöriges välmående, förbättra relationen mellan familjemedlemmar, minska den närståendes beroende av alkohol, droger, medicin och/eller spel samt att engagera närstående att påbörja behandling.

Informationsträff hålls den 18 oktober, kl. 18.00- 20.00, Allaktivitetshuset Loket, lokal Dressinen.

För mer information om kontakta:

Annika Grönqvist eller Maj-Lis Vallentin genom individ- och familjeomsorgens reception 0471-24 94 00

Dela sidan på sociala medier