Socionomstudenter nöjda med sin praktik i Emmaboda kommun

Emma Latific, Erik Ideström och Hilda Barrington läser termin 5 av 7 på socionomprogrammet, Linnéuniversitetet. Just nu har de 17 veckors praktik på Emmaboda kommuns socialförvaltning. Ett val de är nöjda med.

-Vi läser i Kalmar och det naturliga är att man väljer praktikplats nära eller i en större kommun, säger Emma Latific.

Att det blev Emmaboda som praktikplats till slut berodde på att kommunen har ett gott rykte. När över halva praktiktiden har tillryggalagts är samtliga tre väldigt nöjda över sitt val.

-Emmaboda kommun har bra arbetsklimat. I en liten kommun finns möjlighet att testa olika grenar som socionom. Här finns en närhet till cheferna som gör det lättare att arbeta, säger Hilda Barrington.

Förutom att få en smak av yrkeslivet har de fått olika skrivuppgifter av Linnéuniversitetet. De ska bland annat studera organisationen på socialförvaltningen i Emmaboda kommun.

-Individ och familj har en bra samverkan och de anställda har en rimlig arbetsbelastning här, säger Erik Ideström.

Dela sidan på sociala medier