IVO nöjda med kommunens åtgärder på stödboende

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutade den 24 april ärendet om tillsyn av stödboende i Emmaboda kommun.

IVO bedömer att socialnämnden har vidtagit de åtgärder på de brister som IVO hittade. Bristerna gällde att lämplighetsbedömningar inför inskrivning inte hade utförts och att lokalerna inte bidrog till ungdomars självständighet eller var hemlika.

Dela sidan på sociala medier