Kvalitetsbokslut Socialförvaltningen 2018 är ute nu

Socialförvaltningen har påbörjat ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete. Målet är att genom regelbunden uppföljning av nyckeltal skapa strukturer som synliggör hur det går för verksamheten.

Ta del av kvalitetsbokslutet: Kvalitetsbokslut Socialförvaltningen

Dela sidan på sociala medier