Kurs om anhörigstöd

12 september, infomöte kl. 18-19.30, Dressinen, Loket. Ingen anmälan krävs till infomötet.

Kursen startar den 10 oktober och är under tio tillfällen. Varje kurstillfälle är på två timmar. Kostnadsfritt!

Frågor?
Kontakta: Maj-lis.vallentin@emmaboda.se, 0471-249407 annika.gronqvist@emmaboda.se 0471-249414

Kursen vänder sig till anhöriga till någon som har problem med missbruk av alkohol, narkotika, medicin och spelande om pengar. Emmaboda kommun använder i kursen en metod som heter CRAFT vilket står för Community Reinforcement Approach and Family Training.

Huvudmålen för CRAFT är att förbättra den anhöriges välmående, förbättra relationen mellan familjemedlemmar, minska den närståendes beroende av alkohol, droger, medicin och/eller spel samt att engagera närstående att påbörja behandling.

Dela sidan på sociala medier