Vaccinationen går stadigt framåt

Samtliga personer med hemtjänstinsatser inom kommunens särskilda boenden och som vill ha vaccin har fått första dosen och nu pågår givandet av andra dosen. En stor andel av personer med hemtjänstinsatser i ordinärt boende och deras anhöriga har också hunnit få första dosen vaccin.

Vaccination av personal som arbetar omsorgsnära har också inletts och ges i takt med att vaccin levereras. Kommunens sjuksköterskor arbetar flitigt i samverkan med Hälsocentralens sjuksköterskor.

Till toppen