Försörjningsstöd har bytt lokaler och telefonnummer

Försörjningsstöd finns nu på Storgatan 17 och nås på telefonnummer 0471-24 96 76.

Till toppen