Kommunfullmäktiges ledamöter fick utbildning om våld i nära relationer

Utbildningen leddes av folkhälsosamordnare Louise Sandqvist innan kommunfullmäktigemötet den 27 september. Materialet består av en tre timmars webbkurs från Nationellt centrum för kvinnofrid fördelat på två kurstillfällen.

Introduktionskursen ger en grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och är en del i en kommande satsning från Emmaboda kommun för att motverka våldet mot kvinnor.

- Det är mycket viktigt ämne och kursen togs väl emot av fullmäktiges ledamöter. Vi går in utbildningen med olika ryggsäckar och det måste man ha respekt för. Med ökad kunskap kan vi få en medvetenhet om hur våldet börjar och hur vi kan hjälpa till att minska det, säger Louise Sandqvist

Till toppen