Låten Sluta slå! - en del av ”En vecka fri från våld” 

Den nya, egenproducerade låten ”Sluta slå!” är ett kulturellt inslag i ”En vecka fri från våld” från Familjecentralen i Emmaboda hösten 2022. 

-Vi som medverkat hoppas att låten kan ge dig som är utsatt för våld i nära relation mer mod och kraft.

-Till dig som vill ändra ditt våldsamma beteende finns bra hjälp att få.

-Du som finns i närheten av våldet kontakta någon som kan hjälpa den som har det svårt -om du ser eller hör något.

Text och musik: Petra Hammar, musiker vid Emmaboda kommun

Sång och gitarr: Petra Hammar, musiker vid Emmaboda kommun

Sång: Karin Eriksson, Förebyggande socialtjänst vid Familjecentralen i Emmaboda

Bakom kameran: Heléne Poulsen, Öppna förskolan vid Familjecentralen i Emmaboda

Filmredigering: Heide Krause, It-pedagog vid Förskolorna i Emmaboda kommun

 

Till toppen