Bekräftade fall av covid-19

Vi har två bekräftade fall av covid-19 i kommunal verksamhet. Arbetet med smittspårning pågår och utförs av smittskyddsläkaren.

Till toppen