Särskilt boende

Du kan ansöka om särskilt boende när du upplever att du inte längre kan bo kvar i din bostad på grund av olika orsaker.

När du upplever att det inte längre är möjligt att bo kvar i din bostad kan du ansöka om en lägenhet i särskilt boende hos kommunens biståndshandläggare.

Det sker en individuell prövning av ditt behov innan beslut tas.

Det finns fyra särskilda boende i Emmaboda kommun:

Till toppen