Värdegrundsbok

Boken innehåller vardagsberättelser från personal som beskrivande visar hur vi arbetar utifrån ett socialt synsätt i möten med den enskilde.

Socialförvaltningen i Emmaboda kommun har i många år arbetat utifrån en värdegrund med utgångspunkt i ett salutogent synsätt.
Värdegrundsfrågor går som en röd tråd genom hela förvaltningen.

Boken lanserades hösten år 2013 i samband med en föreläsning av docenten i socialt arbete, Peter Westlund.

Emmabodafotograferna Eva och Kevin Johnston har tagit de fina bilderna
Modellerna på fotografierna i boken är enbart modeller och har inget med berättelserna att göra.

Är du intresserad av att köpa boken? Kontakta oss.

Till toppen