Inaktuella beslut från Emmaboda kommun

Här hittar du inaktuella beslut från Emmaboda kommun som vi tagit under coronaviruset covid-19.


 • Beslut: Distansundervisning på högstadiet i en vecka och begränsningar för fritidsgårdarna
  Det allmänna smittläget, rörande Covid-19, har på ett fåtal veckor försämrats kraftigt även i Emmaboda kommun. Det är av stor vikt att smittspridningen dämpas, för att påverkan på hälso- och sjukvård, omsorg och samhället i stort inte ska bli för stor.
  Läs hela beslutet

 • Beslut: Emmaboda kommunhus stängs tillfälligt
  Trängsel är en stor riskfaktor för smittspridning, en åtgärd för att minska trängseln på kommunhuset är att så få som möjligt vistas där samtidigt. Inom Emmaboda kommunkoncern återfinns flertalet viktiga samhällsfunktioner, det är prioriterat att tillse att dessa inte drabbas av covid-19 samtidigt.
  Läs hela beslutet

 • Beslut: Emmaboda Bad och Träningscenter och The Glass Factory stängs tillfälligt
  Det allmänna smittläget, rörande covid-19, har på ett fåtal veckor försämrats kraftigt även i Emmaboda kommun. Det är av stor vikt att smittspridningen dämpas, för att påverkan på hälso- och sjukvård, omsorg och samhället i stort inte ska bli för stor.
  Läs hela beslutet

 • Beslut
  Beslut: Delar av kommunal verksamhet stängs och besök på särskilda boenden med mera avråds från och med den 7 november.
  Läs hela beslutet

 • Beslut
  Beslut: Höstterminen 2020 bedrivs all undervisning inom Emmaboda kommun som normalt. Dock uppmanas gymnasiet att fortsätta med viss digital undervisning för att minska antalet elever (samtidigt) i gymnasiets lokaler.
  Läs hela beslutet

 • Beslut
  Beslut: Emmaboda kommun förlänger erbjudandet hemleverans av matvaror till äldre inom Emmaboda och Lindås tätort till och med 31 december 2020
  Läs hela beslutet

 • Beslut
  Beslut: Emmaboda kommun förlänger det utökade hemsändningsbidraget och matservice till och med 31 december 2020
  Läs hela beslutet

 • Beslut
  Beslut: Emmaboda kommun förlänger det utökade hemsändningsbidraget och matservice till och med 21 juni 2020
  Läs hela beslutet

 • Beslut
  Beslut: Emmaboda kommun förlänger stängning av gymnasieskola men öppnar för bland annat sistaårselever

  Läs hela beslutet

 • Beslut
  Beslut: Emmaboda kommun utökar avhämtning av matlådor på fler tätorter och till gymnasieelever som studerar på annan ort
  Läs hela beslutet

 • Beslut
  Beslut: Coop Konsum i Emmaboda erbjuder hemleverans av matvaror till äldre inom Emmaboda och Lindås tätort
  Läs hela beslutet

 • Beslut
  Beslut: Emmaboda kommun inför besöksförbud på LSS-boenden där äldre och sköra bor
  Läs hela beslutet

 • Beslut
  Beslut: Emmaboda kommun erbjuder hemleverans av matvaror till äldre inom Emmaboda och Lindås tätort
  Läs hela beslutet

 • Beslut
  Beslut: Emmaboda kommun öppnar för digitala möten i de politiska organen
  Läs hela beslutet

 • Beslut
  Beslut: Emmaboda kommun erbjuder matlådor till gymnasieelever
  Läs hela beslutet

 • Beslut
  Ordförandebeslut: Utöka det kommunala hemsändningsbidraget för matvaror till riskgrupper
  Läs hela beslutet

 • Beslut
  Beslut: Emmaboda kommun övergår till reducerat kommunfullmäktige
  Läs hela beslutet

 • Beslut
  Beslut: Emmaboda kommun går in i samverkan kring Jourhavande företagslots
  Läs hela beslutet

 • Beslut
  Ordförandebeslut: Emmaboda kommun inför åtgärder för att stötta det lokala näringslivet med anledning av coronaviruset covid-19.
  Läs hela beslutet

 • Beslut
  Beslut: Emmaboda bad och träningscenter ställer in gruppträning för seniorer.
  Läs hela beslutet

 • Beslut
  Ordförandebeslut: All gymnasial utbildning, vuxenutbildning eller motsvarande är från och med den 18 mars 2020 och till och med den 21 april 2020 stängd för utbildning i skolans lokaler.
  Läs hela beslutet

 • Beslut
  Öppna Förskolan "Äpplet" är stängd tills vidare
  Läs hela beslutet

 • Beslut
  Med anledning av det förvärrade läget nationellt rörande utbrottet av covid- 19 har Emmaboda kommun beslutat följande.
  Läs hela beslutet
Till toppen