Dela sidan på sociala medier

Våld i nära relationer

Känner du dig hotad av din partner? Blir du slagen hemma?

Du kan få råd, stöd och praktisk hjälp både i det akuta läget och mer långsiktigt. Ring Individ och familjeomsorgen på telefon 0471-24 94 00 och be att få prata med en handläggare som kan ge dig fortsatt rådgivning och hjälp.

Exempel på vad du kan få hjälp med:

  • Akut råd- och stödsamtal
  • Hjälp att kontakta polis och sjukvård
  • Hjälp i den akuta situationen med ekonomiska frågor
  • Hjälp att akut komma till ett tryggare boende
  • Hjälp att se barnens behov