Trafik & infrastruktur

Gällande regler och underhåll av offentlig plats som städning, snöröjning och klottersanering.

Information om offenliga platser, grönytor,lekplatser och torghandel.

Information om planer och 
arbetet med fibertbyggnad på landsbygden och i tätorerna.

  1. Närtrafiken är en del av kollektivtrafiken och är till för alla i kommunen.

Information om färdtjänst, närtrafik, sjukresor och hur du  kan ta dig till Emmaboda.

Information om parkering och gällande regler vid flyttning av fordon och övergivna cyklar.