Aktuellt om fiber -191220

Följande är klart och är på gång när det gäller fiber till landsbygden:

  • I sydöstra delen av kommunen väntar många på sin installation, östra sidan av väg 28 har varit färdig en tid, men stomnätssträckan som matar området från noden i Målartorp via Linnefors till Andersmåla blåstes färdig i går. Nu återstår svetsning av sträckan samt driftsättning av noden som levererades för 14 dagar sedan, el ska anslutas samt switchar driftsättas.

Detta arbete ska vara klart under januari, kundtjänsten kommer att ringa för tidsbokning av teknikerbesök ca en vecka innan installationerna i februari.

OBS! att de som inte är klara med tomtgrävningarna bör vara klara till slutet på januari.

  • Schakten har nu flyttat till nordöstra delen, Vackamo, Lindehult, Hermanstorp, Östra, Västra och Norra Stamphult. Byvägarna schaktas i första hand eftersom ledningstillståndet från trafikverket lär dröja till våren (söktes tidigt i höstas), då kommer de sträckorna att schaktas.
  • I söder, närmare bestämt området söder om Vissefjärda bort till Pellamåla kommer delvis att samförläggas med Kreab och Kraftringen, de kommer att påbörja sitt arbete under våren. De sträckor som inte samförläggs kommer vi att schakta under våren/sommaren, installation i detta området beräknas bli efter semestrarna.
  • Alla enskilda fastigheter som ligger en bit från vägar eller byar kommer också att få fiber, men vid all fiberutbyggnad måste man bygga inifrån och ut. Vi försöker att schakta dessa parallellt med de större stråken i den mån vi hinner för att nå målet som är att alla ska vara klara till den 31/12 2020. Men en del av dessa kommer inte att bli klara förrän i slutet på 2020.
  • Det är viktigt att man gör sin tomtgrävning i god tid innan installation, schaktentreprenören kan ge råd och anvisningar om man är osäker på hur det ska utföras, de ska även tillhandahålla med slang som räcker fram till fastigheten.
Till toppen