Nyhetsarkiv för fiberutbyggnad på landsbygden

  • 2020-04-22

    Aktuellt om fiber -200422

    Vi är på sluttampen med schakten i norra kommundelen. Vi beräknar att arbetet ska vara klart i början på maj. Efter det tar fiberblåsningen vid.