Ansök om pendlingsbidrag

Emmaboda kommun har tagit beslut om att pendlare folkbokförda i Emmaboda kommun ska ha möjlighet till ett pendlingsbidrag på max 200 kronor per månad.

Mellan den 1 till och med den 14 december kan du som är folkbokförd i Emmaboda kommun och pendlar till andra kommuner ansöka om pendlingsbidrag för 2018. Av miljömässiga skäl gäller endast pendling med kollektivtrafiken. Ansökan med bilagor lämnas in på Emmaboda kommuns besökscenter under följande tider:

Tillsammans med ifylld ansökan ber vi dig lämna följande bilagor:

  • Giltigt kvitto på utlagd summa.
  • Personbevis som tas ut på Skatteverkets hemsida.
  • Kontobevis (som visar namn och kontonummer för den som ska ha pengarna, går att skriva ut från internetbanken eller få av din bank)

Medtag legitimation.

Om du använder ombud ska ansökan vara påskriven av den som ska ha ersättningen. Pengarna kommer att finnas insatta på ditt konto senast 28/12.