Parkering vid Bjurbäcksskolan F-3 avstängd 3-13 december

Aktuell parkeringsyta måste från och med den 3 dec kl. 06.00 vara fri från bilar.

Parkeringen ska förses med belysningsstolpar, hyvlas, jämnas till och asfalteras. Asfaltering sker nästa vecka och arbetet beräknas vara klart den 13 december.