Emmaboda kommun underhåller och kompletterar de kommunala lekplatserna

Teknik- och fritidsnämnden beslutade i februari 2016 att i årets investeringsram fördela en miljon kronor till underhåll av de kommunala lekplatserna.

- Vi har koll på alla lekplaster som har eftersatt underhåll. Just nu
studerar vi vad vi ska köpa in för utrustning. Lekplatserna i hela kommunen ska underhållas. Jag vill uppmana allmänheten att kontakta oss på Gata/park om man ser några skadade delar på en lekplats så att vi kan åtgärda skadan, säger Thomas Strömberg, chef Gata/park Emmaboda kommun.

Gata/park börjar sitt arbete med upprustningen nu och de beräknar att det mesta är utfört till sommaren.

________________________________________
För mer information kontakta:
Thomas Strömberg, chef Gata/park, Emmaboda kommun
Tel: 0471-24 91 30,
e-post: thomas.stromberg@emmaboda.se