Emmaboda kommun slutför utbyggnaden av fiberbredband

Kablar

Emmaboda kommun har slutit avtal med Kåralycke Entreprenad AB för grävning i den sista etappen för fiberbredband i Emmaboda kommun.

- I första etappen anslöt sig hela 80 procent av fastigheterna på landsbygden. I Emmaboda/Lindås är i princip alla lägenheter och ungefär hälften av villahushållen anslutna till Emmaboda Energi stadsnät. Samtliga lägenheter och villahushåll erbjöds fiber. Senast 2019 ska alla hushåll som tackat ja fått sin fiber installerad, säger Weronica Stålered.

Tidsschemat för sista etappen på landsbygden:

  • Område 1: Åleberg, Moshult, Moshultamåla, Tomeshult, Fiskesjö med flera. Under 2016 och början 2017.
  • Område 2A: Vissefjärda-Muggetorpområdet med flera. Under 2017.
  • Område 2B: Grimmagärde med flera. Under 2017.
  • Område 3: Karsamåla, Skurebo, Fåglasjö med flera. Påbörjas 2017 och in i 2018.
  • Område 4: Ödevata-Torsjöområdet med flera. Under 2018.
  • Område 5: Norra kommundelen Boda, Stamphult med flera. Påbörjas 2018 och in i 2019.

När det gäller tätorterna i Emmaboda kommun så är Algutsboda klart. Emmaboda och Lindås blir fullt klara i början av 2017. Vissefjärda och Johansfors färdigställs vintern 2016. Långasjö och Åfors-Eriksmåla påbörjas 2017.

Berörda fastighetsägare kommer att få information per brev från Emmaboda kommun. Informationsmöten ska också hållas.

Kostnaden för anslutning av en villa till stadsnätet är 16 700 kr inklusive moms om man anmäler sig under kampanjtiden för respektive ort. Därefter är priset för närvarande 19 700 kr. I kostnaden ingår allt för att ansluta fastigheten inklusive grävning ända fram till huset.

Kostnaden för anslutning till Emmaboda Fibernät (landsbygd) är 15 000 kronor inklusive moms. I anslutningspaketet ingår allt material som behövs för att den enskilda fastigheten ska kunna ansluta sig till kommunens stamnät. Dessutom ingår svetsning i anslutningsbrunn och i den enskilda fastigheten samt blåsning av fiber. Schaktning på tomten från anslutningspunkten till huset står fastighetsägaren för. Det går även att ansluta sig i efterhand till en kostnad av 20 000 kronor.

Priserna gäller för privatpersoner som ansluter sin bostadsfastighet. För företag offereras anslutningen individuellt av Emmaboda Energi.
________________________________________
För mer information om fiberutbyggnad kontakta:
För anslutning på landsbygden samt gällande intresseanmälan, inbjudan möten m.m.
Weronica Stålered, administrativ chef och ansvarig för landsbygdsutveckling, Emmaboda kommun, telefon: 0471-24 90 13, e-post:

För anslutning till stadsnätet i kommunens tätorter, för tekniska frågor samt för samtliga företagsanslutningar
Göran Petersson, fibersansvarig, Emmaboda Energi, telefon 0471-24 97 57,
E-post goran.petersson@emmaboda.se