Klipp häck och buskage

häck, buskar, väg, gatuhörn

Trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd
som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri sikt för trafikanterna.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart ska du se till att dina växter inte är för höga.