Lugna gatan är bästa gatan

Unga som gamla människor och husdjur rör sig och leker på våra gator. Tar man det lugnt med farten så undviker man en olycka. Oavsett om du väljer att cykla, gå, ta bilen eller åker kollektivt ska du kunna ta dig fram enkelt och säkert i Emmaboda kommun. Vi vill att invånarna i Emmaboda kommun ska vara trygga.

Nu i sommartider när vi har ljus och värme är det många som vill vara ute och promenera, leka, cykla mm. Kommunen uppmanar alla trafikanter att visa hänsyn, sakta av på farten och njuta av allt runtomkring.

Det ställs allt högre krav på att kommunerna bedriver ett systematiskt och effektivt trafiksäkerhetsarbete. Kommunen bestämmer inom tättbebyggt område vilka regler som ska gälla. Emmaboda kommun har t ex bestämt att hastighetsbegränsningen 40 km/tim gäller i Lindås samhälle. Fler samhällen
i kommunen kan få sänkt hastighet som ett led att bidra till riksdagens beslut
om nollvisionen inom trafiksäkerheten