Omhändertagna cyklar

Under perioden 2016-09-16-2016-10-06 har städning i cykelställen
inom Emmaboda kommun genomförts. Denna insats gör vi några gånger per år för att hålla de allmänna cykelställen i Emmaboda kommun tillgängliga så att de inte fylls med långtidsparkerade cyklar. Dessutom för att gator ska hållas tillgängliga för gående, även för de som har olika typer av funktionshinder.

Alla som nu saknar en cykel ombedes kontakta polisen för att göra en formell anmälan. Vid utlämning ska polisanmälan gällande förlust av cykel visas upp. Cyklar som inte förlustanmälts till polisen och lösts ut inom tre månader, 2017-01-06 tillfaller kommuner.

För information om omhändertagna cyklar och bokning av tid för utlämning av cykel kontaktas:
Tekniska kontoret: teknikfritid@emmaboda.se
eller 0471-24 90 70