Cykeldags

Nu är våren här och det är dags att ta fram cykeln. Kartan över gång- och cykelvägar 2017 är uppdaterad. För att göra livet säkrare för dig som cyklist och dina medtrafikanter behöver du känna till vilka regler som finns.

Varje år görs förbättringsarbeten på utvalda gång- och cykelvägar i kommunen.
Underhåll av gång- och cykelvägar.