Avstängda gator i samband med Emmaboda marknad

I samband med Emmaboda marknad stängs gator i centrum av tillfälligt för fordonstrafik.

Följande gator är avstängda för fordonstrafik 2017-09-08 kl.16:00 till
2017-09-09 kl. 21:00:

Hantverkaregatan från Nygatan till Trädgårdsgatan
Linnégatan från Nygatan till Trädgårdsgatan
Nygatan från Kyrkogatan till Hantverkaregatan
Rådhusgatan från Nygatan till Torggatan
Trädgårdsgatan från Rådhusgatan till Hantverkaregatan.
Del av centrumtorget.
Hästsko parkeringen på Nygatan kommer vara avstängd 2017-09-07 kl.19:00 till
2017-09-09 kl. 21:00:

Förbudet gäller ej behörig trafik; taxi, funktionärer, marknadsförsäljares
fordon och boende inom området.

Del av Parkeringsplatsen korsningen Nygatan-Rådhusgatan kommer vara avstängd
och användas för uppställning av tivoli från måndagen den 4 september till
söndagen den 10 september.