Översyn av kommunens gatubelysning

Vi förbereder inför höstens ankomst med att kontrollera gatubelysningen i hela kommunen. Arbetet påbörjas i vecka 36 och beräknas ta 1 månad.