Höga vattenflöden

Regn och snösmältning den senaste tiden har lett till att vattennivån i Lyckebyån är hög. Läget har förvärrats senaste dygnen. Vi vill uppmana fastighetsägare att se till sina källare, grunder och dagvatten på fastigheten.