Snöröjning pågår för fullt

Två maskiner har tyvärr gått sönder och personal har drabbats av sjukdom. Övrig personal gör sitt yttersta för att snöröja.