Vattenläcka i Vissefjärda

Under natten till onsdagen 17 januari upptäcktes en vattenläcka i Vissefjärda. Detta har lett till avbrott i vattenleveranserna, främst i de östra delarna av Vissefjärda och i Klättorp. De som har missfärgat vatten kan hämta rent dricksvatten från tank (se nedan)

[onsdag 17 jan 13.45] Läckan är nu hittad. För att kunna åtgärda problemet måste vi få ledningar för el och tele markerade av respektive ledningsägare och därefter kommer vi att kunna gräva fram den skadade ledningen. Prognosen är att läckan kommer att kunna lagas i morgon torsdag. Vissa fastigheter kommer att ha vattnet avstängt under natten men samtliga berörda boende är informerade.

[onsdag 17 jan 12.15] Nu går det att hämta rent vatten ur en tank som är uppställd vid brandstationen, Järnvägsgatan 16 i Vissefjärda. Ta med egna kärl!

[onsdag 17 jan 10.45] De stora flödena i ledningsnätet under arbetet med att hitta och laga vattenläckan medför att naturliga beläggningar i rören lossnar och då kan vattnet bli brunfärgat. Vi får nu telefonsamtal från flera olika delar av Vissefjärda om missfärgat vatten och kommer inom kort att ställa ut en tank där allmänheten kan hämta rent vatten i egna medhavda kärl. Vi återkommer med ny information när tanken är på plats.

[onsdag 17 jan 10.10] Läcksökningen pågår fortfarande. De berörda fastigheterna på Kyrkogatan och Storegårdsgatan kommer stundtals att ha vattentryck och stundtals vara utan vatten, detta som ett led i läcksökningen.

[onsdag 17 jan 08.40] Den exakta platsen för läckan är fortfarande inte fastställd men området är inringat till närheten av Kyrkogatan i Vissefjärda. Detta innebär att vattenförsörjningen för c:a 20 fastigheter på och i närheten av Kyrkogatan påverkas. Skola och ålderdomshem berörs inte.

[onsdag 17 jan 07.15] Under natten har personal från energibolaget arbetat med att hitta läckan och arbetet pågår fortfarande. Under arbetet kommer vattnet för vissa hushåll försvinna och vattnet kan också vara missfärgat på grund av högt flöde i nätet. Eftersom den exakta platsen för läckan inte är känd kan vi i nuläget inte säga vilka hushåll som kommer att beröras. Vi beklagar de problem som kan uppstå för vissa hushåll och arbetar för att problemet ska vara löst så snart som möjligt.

Vi uppdaterar så snart vi har mer information.