Inställd skolbuss mellan Vissefjärda - Fiddekulla - Medlen - Krukö - Muggetorp

Denna skolbuss är idag inställd på grund av framkomlighetsproblem.