Beslut om förbud mot eldning utomhus

Emmaboda kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen om skydd mot olyckor att förbjuda eldning utomhus.

Ett generellt eldningsförbud gäller från och med 2018-05-17 kl. 12.00 och tills vidare.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet med all form av eldning i skog och mark. Det är inte tillåtet att:
- Göra upp eld på marken, inte ens med en tät ring av stenar kring.
- Kasta cigarettfimpar utomhus där det finns risk för att brand kan uppstå.
- Genomföra hygges- och naturvårdsbränningar om inte dispens har utfärdats.

Det är tillåtet att:
- Grilla med grillkol/briketter i camping-/trädgårdsgrillar på ben eller motsvarande anordning för matlagning som inte kan överföra värmen till brännbart underlag, under förutsättning att försiktighet iakttas.