Inbjudan till samråd Gång- och cykelplan

Emmaboda kommun har tagit fram ett förslag till gång- och cykelplan. Gång- och cykelplanen består förutom av planen, en översiktskarta samt kartor för Emmaboda-Lindås, Vissefjärda, Långasjö och Broakulla-Johansfors och en tabell med utbyggnadsförslag.

Arbetsgruppen har bestått av:

Thomas Strömberg, chef teknisk service
Åsa Albertsson, utvecklingsstrateg
Roland Gross, politiker
Hoda Hiknert, elevrådet Bjurbäcksskolan 7-9
Johan Karlsson, elevrådet Bjurbäcksskolan 7-9

Ta del av Samrådshandlingarna:

Gång- och cykelplan 2018-2023 samrådshandling
Översiktskarta cykel
Utbyggnadsförslag
Detaljkarta Emmaboda-Lindås
Detaljkarta Vissefjärda
Detaljkarta Långasjö
Detaljkarta Broakulla-Johansfors

Svar senast 3 september till:
teknikfritid@emmaboda.se eller till
Emmaboda kommun
Box 54
361 21 Emmaboda

Märk kuvertet ”Samråd Gång- och cykelplan