Teknisk service gör uppehåll med röjning av vägkanter på grund av brandrisken

På grund av stor brandrisk har Teknisk service, på Räddningstjänstens inrådan, stoppat röjningsarbeten med slaghacka i vägkanter och grönområden.