Underhållsarbete av bro i Vissefjärda

Trafikverket kommer att utföra underhållsarbete på en bro på Storgatan över järnvägen i Vissefjärda (se bifogad karta) från och med 25 juni till i mitten av juli (vecka 29). Detta gör vi för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Endast ett körfält är öppet för genomfart och hastighetsbegränsningen kommer att sänkas till 30 km/h. Detta innebär att din restid blir längre, så planera din resa och var ute i god tid.