En vädjan till dig som jobbar i skog och mark

Avstå från att använda skogs- och markberedningsmaskiner. Det är extremt torrt i hela länet och risken för skogsbrand är väldigt stor. Uppmaningen kommer från Länsstyrelsen och räddningstjänsterna i Kalmar län.

En vanlig orsak till skogsbränder är gnistor från skogsmaskiner och då framför allt från kedjorna på markberedningsmaskiner. Flera skogsbolag har redan valt att stoppa planerat skogsarbete både i länet och i andra delar av Sverige. För att undvika att bränder uppstår vädjar vi nu till alla att undvika användningen av skogs- och markberedningsmaskiner under dessa extrema förhållanden.

Om arbete ändå måste genomföras är det av stor vikt att man följer de branschgemensamma riktlinjerna Riskhantering avseende brand vid skogsarbete. Kontakta gärna räddningstjänsten för att stämma av vad som gäller lokalt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har även gått ut med en uppmaning där man ”manar allmänheten i hela landet till stor försiktighet i skog och mark”.

Prognosen visar att det kommer att råda extremt stor risk för skogsbrand kommande vecka, därför är det viktigt att alla är extra försiktiga, såväl privatpersoner som privata markägare och skogsbolag.

Inom samtliga kommuner i Kalmar län råder det sedan en tid tillbaka eldningsförbud.