Avstängda gator i samband med Emmaboda marknad

I samband med Emmaboda marknad stängs gator i centrum av tillfälligt för fordonstrafik.

Följande gator är avstängda för fordonstrafik 2018-09-07 kl.16:00 till
2018-09-08 kl. 21:00:

Hantverkaregatan från Nygatan till Trädgårdsgatan
Linnégatan från Nygatan till Trädgårdsgatan
Nygatan från Kyrkogatan till Hantverkaregatan
Rådhusgatan från Nygatan till Torggatan
Trädgårdsgatan från Rådhusgatan till Hantverkaregatan.
Del av centrumtorget.
Hästskoparkeringen på Nygatan kommer vara avstängd 2018-09-06 kl.19:00 till
2018-09-08 kl. 21:00:

Förbudet gäller ej behörig trafik; taxi, funktionärer, marknadsförsäljares
fordon och boende inom området.

Del av Parkeringsplatsen korsningen Nygatan-Rådhusgatan kommer vara avstängd
och användas för uppställning av tivoli från måndagen den 3 september till
söndagen den 9 september.