Telia påbörjar avstängningen av kopparnätet - från och med 1 oktober 2018

Telia stänger ned sitt kopparnät som främst används till vanlig fast telefoni. Detta sker i hela landet enligt olika tidplaner. För landsbygden i Emmaboda stängs nätet av med början den 1 oktober 2018. Då kommer den fasta telefonen inte att fungera längre.

Telia stänger ned sitt telenät i Emmaboda kommun (landsbygd) från 1 oktober 2018 och framåt. Detta är Telias beslut och inget som Emmaboda kommun kan påverka.

Post- och Telestyrelsen, PTS, har rekommenderat att 95 % av Sveriges befolkning ska ha tillgång till ett snabbt bredband till 2020. Den som har bredband via fiber kan använda detta istället för Telias kopparnät för att ha fast telefoni. Emmaboda har sedan länge planerat och byggt ut sitt fibernät för att möta detta krav och kommunens mål är att 100 % av befolkningen ska ha möjlighet att ansluta sig år 2020. Redan vid slutet av 2018 kommer mer än 90 % av Emmabodas invånare att kunna ha fiberanslutning.

Telia har beslutat att i förtid stänga sina nät. Detta har PTS försökt påverka men utan resultat. Telias beslut gör att delar av landsbygden i Emmaboda kommer att få sitt kopparnät stängt innan fibern är på plats.

Stängningen sker över hela kommunen och därför är det inte möjligt för kommunen att prioritera olika områden vid fiberutbyggnaden. Utbyggnaden sker från befintliga fibernoder och utåt.

Synpunkter och frågor

Har du synpunkter eller frågor kontakta din telefonileverantör.