Klipp häck och buskage

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder i samband med att du städar din trädgård kan rädda liv.

Du som har tomt intill gata:
Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som
sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd
för trafikanterna.

Du som har utfart mot gata:
Vid utfart bör du se till att dina växter inte är för höga.