Omhändertagna cyklar

I början av oktober har städning i cykelställen inom Emmaboda kommun genomförts. Alla som nu saknar en cykel ombedes kontakta polisen för att göra en formell anmälan.

Denna insats gör vi några gånger per år för att hålla de allmänna cykelställen i Emmaboda kommun tillgängliga så att de inte fylls med långtidsparkerade cyklar. Det görs dessutom för att gator ska hållas tillgängliga för gående, även för dem som har olika typer av funktionshinder.

Cyklar som inte förlustanmälts till polisen och lösts ut inom tre månader, 2018-01-02 tillfaller kommunen. För bokning av tid för utlämning av cykel kontaktas Tekniska kontoret: teknikfritid@emmaboda.se eller 0471-24 90 70. Vid utlämning ska polisanmälan gällande förlust av cykel visas upp.