Stöd för fiberutbyggnad

Detta projekt stöds av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Emmaboda kommun har fått ett beviljat stöd för fiberutbyggnad på landsbygden från "Europeiska jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling".

För två år sedan sökte vi ekonomiskt stöd för vår fibersatsning på landsbygden. Igår den 13 nov 2018 fick vi ett formellt beslut på att vi får ett stöd på upp till lite dryga 14 miljoner kronor. Stödet gäller den utbyggnaden som görs på landsbygden. Med landsbygd menar man byar med under 200 invånare.

Utbyggnaden pågår för fullt och som det ser ut nu så lyckas vi med att förse alla som vill med fiber fram till 2020. Emmaboda kommun ligger i framkant och vi rustar för framtidens digitala möjligheter.