Stora mängder snö har fallit över vårt område

Under lördagen kom det rejält med snömängder över vårt område. Snöröjningen pågår för fullt i hela kommunen sedan 06.30 på söndagsmorgonen.

Du kan hjälpa oss att underlätta arbete genom att:

  • inte skotta ut snön på körbanor och trottoarer
  • lämna företräde för arbetsfordonen
  • placera din soptunna så att den inte hindrar snöröjningen
  • respektera parkeringsbestämmelserna
  • ta bort överhängande grenar som hindrar framkomligheten

Som fastighetsägare ska du snöröja och sanda gångbana eller gångbaneutrymme utanför din fastighet.

Beredskapstelefon 0471-24 91 00 (vecka 50 - vecka 10)

Mindre mängder sand, osaltad stenflis, kan du som privatperson hämta gratis på utvalda platser i kommunen.

Mer information om snöskottning och sandning

Tack för din förståelse och hjälp att underlätta borttagningen av snön.
Emmaboda kommun