Grävning i Boda Glasbruk 2 april

Grävmaskin

Ett planerat ledningsarbete i Boda Glasbruk sker tisdag den 2 april.

Tisdag den 2 april startar ett ledningsarbete på Storgatan i Boda Glasbruk. Arbetet beräknas bli färdigställt under veckan. Själva grävplatsen är vid fastigheten Storgatan 18 och trafiken kommer att ledas om i samhället.

Vi räknar med att enbart ett fåtal fastigheter, förhoppningsvis bara en, blir direkt berörda av vattenavstängning. Däremot kan missfärgningar av dricksvattnet uppstå då ledningsarbetena kan frigöra de normala beläggningar som finns i ledningsnätet och detta kan uppträda i fler delar av samhället. Spola i så fall i din kran tills ditt vatten blir klart igen.

Har du problem i samband med dessa VA-arbeten kontakta Emmaboda Energis VA-jour på 0471-24 97 60.