Avstängda gator i samband med Broakulla marknad

I samband med Broakulla marknad stängs tillfälligt delar av gator i samhället av för fordonstrafik.

Följande gator är delvis avstängda för fordonstrafik den 30 maj 2019 mellan klockan 06.00 och 18.00:

  • Bruksgatan mellan Dammvägen och Åbyvägen/Kvarnvägen.
  • Åbyvägen mellan Broakullavägen och Bruksgatan.
  • Kvarnvägen mellan Baldervägen och bruksgatan.

Förbudet gäller inte behörig trafik så som boende inom området och utryckningsfordon.