Asfaltsarbete på viadukten i Emmaboda centrum

Bild på maskiner vid vägarbete.

Det pågår asfaltsarbete på viadukten på infarten till Emmaboda centrum från väg 122 och vissa störningar kan uppstå för trafiken under tiden.

Arbetet utförs som ett garantiarbete av entreprenören.