Reparationsarbete i elnätet

Strömmen bryts i Påvelsmåla och Gudarsmåla på eftermiddagen måndag 16 september.

Efter den blåsiga natten till måndag har vi upptäckt skador på våra högspänningsledningar som orsakats av fallande träd. Vi bryter strömförsörjningen till Påvelsmåla och Gudarsmåla mellan kl. 13.30 och kl 16.00 för reparationsarbeten.

Elledningar skall betraktas som strömförande även under denna tid eftersom arbetet kan påbörjas senare eller avslutas tidigare än beräknat.

Har du frågor angående arbetet?
Kontakta då elnätschef Muamer Tanovic, 0471-24 97 56